ANMÄLAN

Du anmäler dig via hemsidan, under respektive evenemang. Om det är fullbokat kan du oftast välja att stå på väntelista. 


Anmälningsvillkor:
Din plats bokas när vi tagit emot din betalning. Anmälan är bindande men du kan avboka utan kostnad fram till 14 dagar före vandringens start vid 1-dagsvandringar. Vid 2-3dagarsvandringar kan du avboka fram till 45 dagar före start mot en avgift på 500:-, meddela i så fall skriftligt. Ingen återbetalning vid avbokning närmare än 14 dagar respektive 45 dagar, men din plats kan överlåtas.


Vi gör också ett försök att fylla din plats och om någon annan kan ta platsen återbetalar vi allt utom en administrativ avgift på 150:- på endagsarrangemang och 500:- på flerdagsarrangemang. 

VILLKOR LÄNGRE ARRANGEMANG OCH RESOR: 

Nerja 2022 samt Bali januari 2023:

Vid anmälan betalar du 3000:- i anmälningsavgift för att boka din plats. Resterande belopp betalar du närmare resan.


Avbokningsregler

Vid avbokning av resa senast 60 dagar innan resans början, återbetalar vi allt utom anmälningsavgiften. Ingen återbetalning vid avbokning 60 eller färre dagar före resan, men platsen kan överlåtas utan kostnad (kontakta oss först). Vi försöker också hitta en ny deltagare. Lyckas vi återbetalar vi kostnaden minus 3000 kr.

Vid sjukdom (egen eller nära anhörig) nära inpå resan hänvisar vi till din reseförsäkring.

Du får tillbaka hela anmälningsavgiften om vi måste ställa in resan, t ex pga stängda gränser pga Covid-19. Du är själv ansvarig att se till att du uppfyller inresekraven för Bali.

Kammarkollegiet

Våra resor och arrangemang är försäkrade hos Kammarkollegiet enligt paketreselagen vilket innebär att du har en ekonomisk trygghet om en resa eller flerdagarsarrangemang skulle bli inställd.